เลขที่บัญชีในการโอนชำระเงินผ่านธนาคาร 2017-12-21T10:42:26+00:00

เลขบัญชีในการโอนชำระเงินสำหรับระบบซื้อขายต่างๆ 

ทองคำแท่ง 96.5% ออนไลน์

ชื่อบัญชี: บริษัทฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด

ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี
112-0-49539-3
024-2-59988-8
007-2-39664-9
003-0-04290-9
117-1-25555-2
 

 

ทองคำแท่ง 96.5% ระบบโทรศัพท์

ชื่อบัญชี: บริษัทฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด

ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี
112-0-47788-8
024-2-55959-2
007-2-39055-4
075-2-04811-8
117-1-24000-6
003-0-04456-1

 

ทองคำแท่ง 99.99%  

1. สำหรับชำระเงินหลักประกันซื้อขาย

ชื่อบัญชี: บริษัทฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด

ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี
112-0-47445-5
024-2-55999-1

2. สำหรับชำระเงินซื้อขายทองคำแท่ง 99.99%

ชื่อบัญชี: บริษัทฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด

ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี
112-0-46444-9
024-2-52999-5
007-2-38933-3
003-0-04070-1
117-1-23488-2
075-2-04999-4

ติดตามเราผ่านช่องทาง Social Media 

X